New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

TCR JP race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 26th Nov 2023
Rank Driver Wins Races Percent
  HIROBON 12 52 23.1
  Takuro SHINOHARA 11 23 47.8
  Anna INOTSUME 7 26 26.9
  Takeshi MATSUMOTO 7 29 24.1
  Yu KANAMARU 4 10 40.0
  Masanobu KATO 3 34 8.8
  Matthew HOWSON 2 10 20.0
  Resshu SHIOYA 2 38 5.3
  CHOI Jeongweon 1 6 16.7
  Keiichi INOUE 1 4 25.0
  Mineki OKURA 1 29 3.4
  Rio SHIMONO 1 12 8.3
  Shogo MITSUYAMA 1 10 10.0
  Shuji MAEJIMA 1 10 10.0
  Tobio OTANI 1 1 100.0
  Yuki FUJII 1 4 25.0