TCR JP race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 10th Apr 2022
Rank Driver Wins Races Percent
  Takuro SHINOHARA 11 23 47.8
  HIROBON 7 36 19.4
  Takeshi MATSUMOTO 4 25 16.0
  Yu KANAMARU 4 10 40.0
  Matthew HOWSON 2 10 20.0
  Keiichi INOUE 1 4 25.0
  Masanobu KATO 1 14 7.1
  Mineki OKURA 1 23 4.3
  Resshu SHIOYA 1 28 3.6
  Rio SHIMONO 1 12 8.3
  Shogo MITSUYAMA 1 10 10.0
  Shuji MAEJIMA 1 10 10.0
  Yuki FUJII 1 4 25.0