TCR JP race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 30th Oct 2022
Rank Driver Wins Races Percent
  HIROBON 12 46 26.1
  Takuro SHINOHARA 11 23 47.8
  Takeshi MATSUMOTO 4 25 16.0
  Yu KANAMARU 4 10 40.0
  Masanobu KATO 3 24 12.5
  Anna INOTSUME 2 16 12.5
  Matthew HOWSON 2 10 20.0
  Resshu SHIOYA 2 38 5.3
  Keiichi INOUE 1 4 25.0
  Mineki OKURA 1 29 3.4
  Rio SHIMONO 1 12 8.3
  Shogo MITSUYAMA 1 10 10.0
  Shuji MAEJIMA 1 10 10.0
  Yuki FUJII 1 4 25.0