RCRS pole positions - Drivers

  Note: Data valid for period between 16th May 2015 and 7th Oct 2022
Rank Driver Poles Sessions Percent
  Dmitry BRAGIN 9 47 19.1
  Klim GAVRILOV 7 29 24.1
  Aleksei DUDUKALO 6 42 14.3
  Egor ORUDZHEV 6 12 50.0
  Kirill LADYGIN 6 40 15.0
  Ivan LUKASHEVICH 5 28 17.9
  Andrey MASLENNIKOV 2 24 8.3
  Nikolay KARAMYSHEV 2 14 14.3
  Rustam AKINIYAZOV 2 7 28.6
  Zakhar SLUTZKY 2 12 16.7
  Adyar NURIEV 1 5 20.0
  Egor FOKIN 1 11 9.1
  Mikhail GRACHEV 1 12 8.3
  Mikhail MITYAEV 1 25 4.0
  Pavel KALMANOVICH 1 26 3.8
  Vitaly LARIONOV 1 14 7.1
  Vladimir SHESHENIN 1 18 5.6