RCRS pole positions - Drivers

  Note: Data valid for period between 16th May 2015 and 30th Oct 2021
Rank Driver Poles Sessions Percent
  Dmitry BRAGIN 9 42 21.4
  Klim GAVRILOV 7 29 24.1
  Aleksei DUDUKALO 6 42 14.3
  Kirill LADYGIN 6 35 17.1
  Ivan LUKASHEVICH 5 28 17.9
  Egor ORUDZHEV 3 7 42.9
  Andrey MASLENNIKOV 2 24 8.3
  Nikolay KARAMYSHEV 2 14 14.3
  Rustam AKINIYAZOV 2 7 28.6
  Adyar NURIEV 1 5 20.0
  Mikhail GRACHEV 1 12 8.3
  Mikhail MITYAEV 1 20 5.0
  Pavel KALMANOVICH 1 21 4.8
  Vitaly LARIONOV 1 14 7.1
  Vladimir SHESHENIN 1 14 7.1
  Zakhar SLUTZKY 1 7 14.3