New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

RCRS pole positions - Drivers

  Note: Data valid for period between 16th May 2015 and 6th Oct 2023
Rank Driver Poles Sessions Percent
  Dmitry BRAGIN 10 54 18.5
  Klim GAVRILOV 7 29 24.1
  Aleksei DUDUKALO 6 43 14.0
  Egor ORUDZHEV 6 12 50.0
  Kirill LADYGIN 6 47 12.8
  Ivan LUKASHEVICH 5 28 17.9
  Pavel KALMANOVICH 3 33 9.1
  Andrey MASLENNIKOV 2 31 6.5
  Ivan CHUBAROV 2 14 14.3
  Nikolay KARAMYSHEV 2 14 14.3
  Rustam AKINIYAZOV 2 7 28.6
  Zakhar SLUTZKY 2 12 16.7
  Adyar NURIEV 1 5 20.0
  Alexander SMOLYAR 1 6 16.7
  Egor FOKIN 1 11 9.1
  Mikhail GRACHEV 1 12 8.3
  Mikhail MITYAEV 1 25 4.0
  Vitaly LARIONOV 1 14 7.1
  Vladimir ATOEV 1 7 14.3
  Vladimir SHESHENIN 1 25 4.0