RCRS race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 16th May 2015 and 12th Sep 2021
Rank Driver Wins Races Percent
  Dmitry BRAGIN 21 80 26.3
  Aleksei DUDUKALO 18 84 21.4
  Kirill LADYGIN 17 66 25.8
  Klim GAVRILOV 9 58 15.5
  Ivan LUKASHEVICH 4 52 7.7
  Nikolay KARAMYSHEV 4 28 14.3
  Andrey MASLENNIKOV 3 46 6.5
  Roman GOLIKOV 3 56 5.4
  Mikhail MITYAEV 2 38 5.3
  Pavel KALMANOVICH 2 38 5.3
  Rustam AKINIYAZOV 2 14 14.3
  Vladimir SHESHENIN 2 28 7.1
  Andrey RADOSHNOV 1 14 7.1
  Denis GRIGORIEV 1 32 3.1
  Egor FOKIN 1 10 10
  Mikhail GRACHEV 1 24 4.2
  Vitaliy DUDIN 1 22 4.5
  Vitaly LARIONOV 1 28 3.6
  Zakhar SLUTZKY 1 10 10