RCRS race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 16th May 2015 and 31st Oct 2021
Rank Driver Wins Races Percent
  Dmitry BRAGIN 22 84 26.2
  Aleksei DUDUKALO 18 84 21.4
  Kirill LADYGIN 17 70 24.3
  Klim GAVRILOV 9 58 15.5
  Ivan LUKASHEVICH 4 56 7.1
  Nikolay KARAMYSHEV 4 28 14.3
  Andrey MASLENNIKOV 3 50 6.0
  Mikhail MITYAEV 3 42 7.1
  Pavel KALMANOVICH 3 42 7.1
  Roman GOLIKOV 3 56 5.4
  Rustam AKINIYAZOV 2 14 14.3
  Vladimir SHESHENIN 2 28 7.1
  Andrey RADOSHNOV 1 14 7.1
  Denis GRIGORIEV 1 32 3.1
  Egor FOKIN 1 14 7.1
  Egor ORUDZHEV 1 14 7.1
  Mikhail GRACHEV 1 24 4.2
  Vitaliy DUDIN 1 22 4.5
  Vitaly LARIONOV 1 28 3.6
  Zakhar SLUTZKY 1 14 7.1