New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

RCRS race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 16th May 2015 and 7th Oct 2023
Rank Driver Wins Races Percent
  Dmitry BRAGIN 29 108 26.9
  Kirill LADYGIN 20 94 21.3
  Aleksei DUDUKALO 18 86 20.9
  Klim GAVRILOV 9 58 15.5
  Pavel KALMANOVICH 7 66 10.6
  Ivan LUKASHEVICH 4 56 7.1
  Nikolay KARAMYSHEV 4 28 14.3
  Andrey MASLENNIKOV 3 64 4.7
  Egor ORUDZHEV 3 24 12.5
  Mikhail MITYAEV 3 52 5.8
  Roman GOLIKOV 3 56 5.4
  Vladimir SHESHENIN 3 50 6.0
  Alexander SMOLYAR 2 12 16.7
  Ivan CHUBAROV 2 28 7.1
  Rustam AKINIYAZOV 2 14 14.3
  Zakhar SLUTZKY 2 24 8.3
  Andrey RADOSHNOV 1 14 7.1
  Artem SLUTZKY 1 14 7.1
  Denis GRIGORIEV 1 32 3.1
  Egor FOKIN 1 22 4.5
  Mikhail GRACHEV 1 24 4.2
  Vitaliy DUDIN 1 22 4.5
  Vitaly LARIONOV 1 28 3.6
  Vladimir ATOEV 1 14 7.1