RCRS race wins - Drivers

  Note: Data valid for period between 16th May 2015 and 8th Oct 2022
Rank Driver Wins Races Percent
  Dmitry BRAGIN 25 94 26.6
  Aleksei DUDUKALO 18 84 21.4
  Kirill LADYGIN 18 80 22.5
  Klim GAVRILOV 9 58 15.5
  Pavel KALMANOVICH 5 52 9.6
  Ivan LUKASHEVICH 4 56 7.1
  Nikolay KARAMYSHEV 4 28 14.3
  Andrey MASLENNIKOV 3 50 6.0
  Egor ORUDZHEV 3 24 12.5
  Mikhail MITYAEV 3 52 5.8
  Roman GOLIKOV 3 56 5.4
  Rustam AKINIYAZOV 2 14 14.3
  Vladimir SHESHENIN 2 36 5.6
  Zakhar SLUTZKY 2 24 8.3
  Andrey RADOSHNOV 1 14 7.1
  Artem SLUTZKY 1 14 7.1
  Denis GRIGORIEV 1 32 3.1
  Egor FOKIN 1 22 4.5
  Mikhail GRACHEV 1 24 4.2
  Vitaliy DUDIN 1 22 4.5
  Vitaly LARIONOV 1 28 3.6