Most TCR JP race entries

  Note: Data valid for period between 18th May 2019 and 10th Apr 2022
Rank Driver Races Starts
  HIROBON 36 36
  MOTOTINO 33 33
  Resshu SHIOYA 28 28
  Kenji SUZUKI 25 24
  Takeshi MATSUMOTO 25 25
  Mineki OKURA 23 23
  Takuro SHINOHARA 23 23
  Jun MAKINO 16 16
  Jun SATO 15 15
  Masanobu KATO 14 14
  Masayoshi OYAMA 14 14
  Junichi UMEMOTO 12 11
  Rio SHIMONO 12 12
  KENJI 10 10
  Masayuki UEDA 10 10
  Matthew HOWSON 10 10
  Shogo MITSUYAMA 10 10
  Shuji MAEJIMA 10 10
  YOSHIKI 10 10
  Yu KANAMARU 10 10
  Yukinori TANIGUCHI 10 10
  Paul IP Kung Ching 7 6
  Anna INOTSUME 6 6
  Ai MIURA 4 4
  Hideki NAKAHARA 4 4
  Keiichi INOUE 4 4
  Naoto TAKEDA 4 4
  Takuya SHIRASAKA 4 4
  Yuki FUJII 4 4
  Akihiko NAKAYA 2 2
  Philippe DEVESA 2 2
  Satoshi TAKIKAWA 2 2
  Shinsuke UMEDA 2 2
  Yusuke SHIOTSU 2 2
  Kengo ICHIJO 1 1