New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Pepe Oriola race results

Data valid for period between 20th Mar 2011 and 22nd Oct 2023

2023

TCR EU

Driver championship: 19th, 39 points
Cars raced: Audi RS3 LMS TCR II
ALG
1
-
-
ALG
2
-
-
PAU
3
-
-
PAU
4
-
-
SPA
5
-
-
SPA
6
-
-
HUN
7
-
-
HUN
8
-
-
CPR
9
-
-
CPR
10
-
-
MZA
11
-
-
MZA
12
-
-
BAR
13
6
10
BAR
14
7
11

2022

TCR EU

Driver championship: 11th, 185 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR,Hyundai Elantra N TCR
ALG
1
9
10
ALG
2
2
1
CPR
3
7
9
CPR
4
3
2
SPA
5
R
12
SPA
6
10
12
NOR
7
R
18
NOR
8
12
18
NÜR
9
4
7
NÜR
10
-
-
MZA
11
7
12
MZA
12
10
13
BAR
13
8
8
BAR
14
R
2

2021

TCR SA

Driver championship: 1st, 278 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
INT
1
1
2
INT
2
1
9
CUR
3
6
5
RIV
4
2
2
RIV
5
1
9
EPI
6
2
4
EPI
7
R
7
RCT
8
3
7
RCT
9
4
4
BUE
10
5
5
CÓR
11
2
3
CÓR
12
5
7
CDU
13
1
2
CDU
14
2
8

2020

TCR EU

Driver championship: 13th, 153 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
CPR
1
20
13
CPR
2
11
14
ZOL
3
10
11
ZOL
4
7
12
MZA
5
R
5
MZA
6
1
6
BAR
7
2
4
BAR
8
13
7
SPA
9
10
8
SPA
10
11
2
JAR
11
R
13
JAR
12
NS
-

2019

TCR Asia

Driver championship: 3rd, 156 points
Cars raced: Hyundai i30 N TCR
SEP
1
4
3
SEP
2
3
8
ZHU
3
2
4
ZHU
4
R
4
SHA
5
2
7
SHA
6
2
1
ZHE
7
2
3
ZHE
8
2
8
BAN
9
6
2
BAN
10
2
5

2018

WTCR

Driver championship: 6th, 245 points
Cars raced: CUPRA TCR
MAR
1
18
14
MAR
2
3
1
MAR
3
10
10
HUN
4
16
22
HUN
5
R
17
HUN
6
19
17
NÜR
7
8
10
NÜR
8
2
1
NÜR
9
6
10
ZAN
10
R
16
ZAN
11
4
3
ZAN
12
10
8
VIL
13
3
5
VIL
14
3
7
VIL
15
4
4
SVK
16
1
3
SVK
17
4
5
SVK
18
8
6
NIN
19
13
11
NIN
20
10
15
NIN
21
7
15
WUH
22
2
2
WUH
23
4
4
WUH
24
6
7
SUZ
25
10
12
SUZ
26
2
1
SUZ
27
18
10
MAC
28
7
9
MAC
29
R
4
MAC
30
6
7

2017

TCR Intl

Driver championship: 4th, 164 points
Cars raced: SEAT León TCR
RUS
1
7
9
RUS
2
1
2
BAH
3
6
11
BAH
4
7
12
SPA
5
9
9
SPA
6
R
2
MZA
7
3
6
MZA
8
8
5
SAL
9
5
3
SAL
10
R
7
HUN
11
5
4
HUN
12
2
7
OSC
13
19
5
OSC
14
R
6
BUR
15
R
6
BUR
16
NS
-
ZHE
17
5
3
ZHE
18
5
8
DUB
19
1
4
DUB
20
R
6

2017

TCR BE

Driver championship: 23rd, 50 points
Cars raced: SEAT León TCR
SPA
Q1
-
-
SPA
1
-
-
SPA
2
-
-
SPA
3
-
-
SPA
4
-
-
ZAN
Q2
4
5
ZAN
5
-
-
ZAN
6
-
-
ZAN
7
6
6
ZAN
8
4
6
ZOL
Q3
-
-
ZOL
9
-
-
ZOL
10
-
-
ZOL
11
-
-
ZOL
12
-
-
ZOL
Q4
-
-
ZOL
13
-
-
ZOL
14
-
-
ZOL
15
-
-
ZOL
16
-
-
MET
Q5
-
-
MET
17
-
-
MET
18
-
-
MET
19
-
-
MET
20
-
-
ASS
Q6
-
-
ASS
21
-
-
ASS
22
-
-
ASS
23
-
-
ASS
24
-
-

2016

TCR Intl

Driver championship: 4th, 242 points
Cars raced: SEAT León TCR
BAH
1
1
5
BAH
2
1
6
EST
3
8
7
EST
4
10
3
SPA
5
2
2
SPA
6
7
9
IMO
7
2
2
IMO
8
5
8
SAL
9
12
2
SAL
10
NS
6
OSC
11
10
8
OSC
12
1
2
SOC
13
2
2
SOC
14
13
9
BUR
15
1
1
BUR
16
11
10
SIN
17
3
4
SIN
18
14
6
SEP
19
4
2
SEP
20
12
9
MAC
21
5
10
MAC
22
3
5

2015

TCR Intl

Driver championship: 2nd, 312 points
Cars raced: SEAT León Racer
SEP
1
2
8
SEP
2
2
3
SHA
3
R
5
SHA
4
4
6
VAL
5
1
1
VAL
6
5
10
ALG
7
R
3
ALG
8
4
8
MZA
9
2
3
MZA
10
R
6
SAL
11
6
4
SAL
12
2
7
SOC
13
2
3
SOC
14
2
6
RBR
15
3
6
RBR
16
2
5
SIN
17
4
5
SIN
18
3
6
BUR
19
1
2
BUR
20
3
9
MAC
21
4
5
MAC
22
9
4

2014

WTCC

Driver championship: 31th, 0 points
Cars raced: Chevrolet RML Cruze TC1
MAR
1
-
-
MAR
2
-
-
CPR
3
-
-
CPR
4
-
-
HUN
5
-
-
HUN
6
-
-
SVK
7
-
-
SVK
8
-
-
SAL
9
-
-
SAL
10
-
-
MOS
11
-
-
MOS
12
-
-
SPA
13
-
-
SPA
14
-
-
TER
15
-
-
TER
16
-
-
BEI
17
-
-
BEI
18
-
-
SHA
19
-
-
SHA
20
-
-
SUZ
21
-
-
SUZ
22
-
-
MAC
23
NS
-
MAC
24
NS
-

2013

WTCC

Driver championship: 9th, 164 points
Cars raced: SEAT León WTCC,Chevrolet Cruze 1.6T
MZA
1
R
4
MZA
2
6
6
MAR
3
8
9
MAR
4
1
2
SVK
5
9
8
SVK
6
6
2
HUN
7
R
14
HUN
8
16
11
SAL
9
11
18
SAL
10
7
3
MOS
11
17
7
MOS
12
4
3
POR
13
4
6
POR
14
4
5
TER
15
2
5
TER
16
3
6
SON
17
11
4
SON
18
21
7
SUZ
19
26
7
SUZ
20
R
4
SHA
21
5
3
SHA
22
7
8
MAC
23
15
13
MAC
24
2
12

2012

WTCC

Driver championship: 8th, 131 points
Cars raced: SEAT León WTCC
MZA
1
6
7
MZA
2
12
4
VAL
3
6
4
VAL
4
7
7
MAR
5
4
5
MAR
6
7
6
SVK
7
R
7
SVK
8
5
3
HUN
9
8
9
HUN
10
4
2
SAL
11
7
8
SAL
12
4
3
ALG
13
9
10
ALG
14
2
1
CUR
15
16
14
CUR
16
17
14
SON
17
16
18
SON
18
11
21
SUZ
19
7
9
SUZ
20
2
2
SHA
21
22
7
SHA
22
R
4
MAC
23
R
9
MAC
24
22
2

2011

WTCC

Driver championship: 18th, 11 points
Cars raced: SEAT León 2.0 TDI,Sunred SR León 1.6T
CUR
1
13
12
CUR
2
10
12
ZOL
3
11
12
ZOL
4
14
7
MZA
5
14
12
MZA
6
12
12
HUN
7
10
14
HUN
8
R
14
BRN
9
13
13
BRN
10
12
13
POR
11
13
16
POR
12
14
16
DON
13
12
14
DON
14
15
14
OSC
15
8
14
OSC
16
12
14
VAL
17
12
11
VAL
18
8
11
SUZ
19
18
19
SUZ
20
13
19
SHA
21
17
9
SHA
22
13
6
MAC
23
10
15
MAC
24
11
13

2011

ETC Cup

Driver championship: 2nd, 20 points
Cars raced: SEAT León 2.0 TDI
SAL
1
2
2
SAL
2
1
7