Szymon Jabłonski race results

Data valid for period between 26th Jul 2020 and 13th Jun 2021

2021

TCR EE

Driver championship: 13th, 28 points
Cars raced: Hyundai i30 N TCR
HUN
1
-
-
HUN
2
-
-
SVK
3
-
-
SVK
4
-
-
POZ
5
3
3
POZ
6
4
6
GNK
7
-
-
GNK
8
-
-
SVK
9
-
-
SVK
10
-
-
BRN
11
-
-
BRN
12
-
-

2020

TCR EE

Driver championship: 5th, 62 points
Cars raced: Hyundai i30 N TCR
GNK
1
R
12
GNK
2
R
12
SVK
3
4
9
SVK
4
EX
10
BRN
5
3
6
BRN
6
3
8
HUN
7
4
10
HUN
8
6
10