TouringCars.Net » Drivers » Rodrigo Pflucker race results

Rodrigo Pflucker race results

Data valid for period between 12th Sep 2021 and 3rd Oct 2021

2021

TCR SA

Driver championship: 15th, 26 points
Cars raced: Hyundai i30 N TCR
INT
1
-
-
INT
2
-
-
CUR
3
-
-
RIV
4
NS
-
RIV
5
NS
-
EPI
6
7
2
EPI
7
4
9
RCT
8
-
-
RCT
9
-
-
BUE
10
-
-
CÓR
12
-
-
CÓR
13
-
-
TBC
14
-
-
TBC
15
-
-