Rodrigo Pflucker race results

Data valid for period between 12th Sep 2021 and 31st Oct 2021

2021

TCR SA

Driver championship: 10th, 75 points
Cars raced: Hyundai i30 N TCR
INT
1
-
-
INT
2
-
-
CUR
3
-
-
RIV
4
NS
-
RIV
5
NS
-
EPI
6
7
2
EPI
7
4
9
RCT
8
2
2
RCT
9
1
9
BUE
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
CDU
13
-
-
CDU
14
-
-