Rodrigo Aramendia race results

Data valid for period between 12th Sep 2021 and 12th Sep 2021

2021

TCR SA

Driver championship: 31th, 19 points
Cars raced: Hyundai Elantra N TCR
INT
1
-
-
INT
2
-
-
CUR
3
-
-
RIV
4
11
3
RIV
5
5
8
EPI
6
-
-
EPI
7
-
-
RCT
8
-
-
RCT
9
-
-
BUE
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
CDU
13
-
-
CDU
14
-
-