TouringCars.Net » Drivers » Pablo Otero race results

Pablo Otero race results

Data valid for period between 12th Sep 2021 and 3rd Oct 2021

2021

TCR SA

Driver championship: 7th, 56 points
Cars raced: Lynk & Co 03 TCR
INT
1
-
-
INT
2
-
-
CUR
3
-
-
RIV
4
3
9
RIV
5
4
2
EPI
6
9
10
EPI
7
2
1
RCT
8
-
-
RCT
9
-
-
BUE
10
-
-
CÓR
12
-
-
CÓR
13
-
-
TBC
14
-
-
TBC
15
-
-