Jim Ka To race results

Data valid for period between 26th Oct 2019 and 17th Nov 2019

2022

STC2000

Driver championship: 17th, 4 points
Cars raced: Fiat Cronos
ROS
1
-
-
ROS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
CON
5
-
-
CON
6
-
-
NEU
7
-
-
NEU
8
-
-
TER
9
-
-
TER
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
RAF
13
-
-
RAF
14
-
-
SNI
15
-
-
SNI
16
-
-
VIL
17
-
-
VIL
18
-
-
BUE
19a
-
-
BUE
19
11
12
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
CDU
22
-
-

2019

WTCR

Driver championship: 35th, 0 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
MAR
1
-
-
MAR
2
-
-
MAR
3
-
-
HUN
4
-
-
HUN
5
-
-
HUN
6
-
-
SVK
7
-
-
SVK
8
-
-
SVK
9
-
-
ZAN
10
-
-
ZAN
11
-
-
ZAN
12
-
-
NÜR
13
-
-
NÜR
14
-
-
NÜR
15
-
-
VIL
16
-
-
VIL
17
-
-
VIL
18
-
-
NIN
19
-
-
NIN
20
-
-
NIN
21
-
-
SUZ
22
22
29
SUZ
23
28
21
SUZ
24
21
21
MAC
25
NS
-
MAC
26
NS
-
MAC
27
NS
-
SEP
28
-
-
SEP
29
-
-
SEP
30
-
-

2019

STC2000

Driver championship: 9th, 44 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
CÓR
1
-
-
GRO
2
-
-
VIL
3
-
-
ROS
4
-
-
PAR
5
-
-
STA
6
-
-
SNI
7
-
-
ZDA
8
-
-
MEN
9
-
-
MEN
10
-
-
BUE
11
7
7
RCT
QR
-
-
RCT
12
-
-
NEU
13
-
-

2019

FIA MG

Touring championship:
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR
VAL
1
10
19
VAL
2
9
8