TouringCars.Net » Drivers » Franjo Kovac race results

Franjo Kovac race results

Data valid for period between 4th Aug 2018 and 5th Aug 2018

2018

TCR DE

Driver championship: 30th, 0 points
Cars raced: Renault Mégane TCR
OSC
1
-
-
OSC
2
-
-
MOS
3
-
-
MOS
4
-
-
RBR
5
-
-
RBR
6
-
-
NÜR
7
NS
-
NÜR
8
NS
-
ZAN
9
-
-
ZAN
10
-
-
SAC
11
-
-
SAC
12
-
-
HOC
13
-
-
HOC
14
-
-