New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Franco Riva race results

Data valid for period between 1st Jul 2017 and 26th Nov 2023

2023

STC2000

Driver championship: 22nd, 1 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
BUE
1
-
-
BUE
2
-
-
RAF
3
-
-
CÓR
4
-
-
CÓR
5
-
-
ROS
6
-
-
ROS
7
-
-
SJO
8
-
-
SJO
9
-
-
SNI
10
-
-
SNI
11
-
-
LRI
12
-
-
LRI
13
-
-
RCT
14
-
-
RCT
15
-
-
NUJ
16
-
-
NUJ
17
-
-
BUE
18
R
13
PAR
19
12
9
PAR
20
10
12
CÓR
21
13
15

2022

STC2000

Driver championship: 19th, 1 points
Cars raced: Chevrolet Cruze
ROS
1
-
-
ROS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
CON
5
11
12
CON
6
10
12
NEU
7
12
14
NEU
8
9
12
TER
9
R
17
TER
10
16
14
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
RAF
13
-
-
RAF
14
-
-
SNI
15
-
-
SNI
16
-
-
VIL
17
-
-
VIL
18
-
-
BUE
19
-
-
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
CDU
22
-
-

2018

STC2000

Driver championship: 23rd, 6 points
Cars raced: Ford Focus,Renault Fluence GT
BUE
1
-
-
ROS
2
NS
22
ROS
3
NS
23
MEN
4
17
21
POT
5
R
17
RAF
6
-
-
ZDA
7
R
19
OBE
8
-
-
SFE
9
9
13
SFE
10
16
15
TER
11
17
14
SNI
12
R
12
BUE
13
14
19
CÓR
14
13
23

2017

STC2000

Driver championship: 30th, 1 points
Cars raced: Ford Focus
BUE
1
-
-
POT
2
-
-
MEN
3
-
-
ROS
4
-
-
ROS
5
-
-
TER
6
-
-
RAF
7
R
24
OBE
8
EX
26
SFE
9
R
22
SFE
10
15
19
BUE
11
R
29
ZDA
12
-
-
GRO
13
R
18
CÓR
14
R
26