New TCN Logo

Upcoming events:

New TCN Logo

Cyro Fontes race results

Data valid for period between 12th Sep 2021 and 23rd Apr 2023

2023

STC2000

Driver championship: 16th, 6 points
Cars raced: Honda Civic
BUE
1
11
11
BUE
2
R
11
RAF
3
7
12
CÓR
4
R
16
CÓR
5
12
18
ROS
6
-
-
ROS
7
-
-
SJO
8
-
-
SJO
9
-
-
SNI
10
-
-
SNI
11
-
-
LRI
12
-
-
LRI
13
-
-
NEU
14
-
-
NEU
15
-
-
RES
16
-
-
RES
17
-
-
BUE
18
-
-
TBC
19
-
-
TBC
20
-
-
CÓR
21
-
-
CÓR
22
-
-

2022

STC2000

Driver championship: 26th, 0 points
Cars raced: Citroën C4 Lounge
ROS
1
-
-
ROS
2
-
-
BAH
3
-
-
BAH
4
-
-
CON
5
-
-
CON
6
-
-
NEU
7
-
-
NEU
8
-
-
TER
9
-
-
TER
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
RAF
13
-
-
RAF
14
-
-
SNI
15
-
-
SNI
16
-
-
VIL
17
-
-
VIL
18
-
-
BUE
19a
18
18
BUE
19
R
18
CÓR
20
-
-
CÓR
21
-
-
CDU
22
-
-

2021

TCR SA

Driver championship: 44th, 12 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK7 TCR,Lynk & Co 03 TCR
INT
1
-
-
INT
2
-
-
CUR
3
-
-
RIV
4
R
4
RIV
5
NS
7
EPI
6
6
7
EPI
7
R
4
RCT
8
-
-
RCT
9
-
-
BUE
10
-
-
CÓR
11
-
-
CÓR
12
-
-
CDU
13
-
-
CDU
14
-
-