TouringCars.Net » Drivers » Cyro Fontes race results

Cyro Fontes race results

Data valid for period between 12th Sep 2021 and 3rd Oct 2021

2021

TCR SA

Driver championship: 26th, 12 points
Cars raced: Honda Civic Type-R FK8 TCR,Lynk & Co 03 TCR
INT
1
-
-
INT
2
-
-
CUR
3
-
-
RIV
4
R
4
RIV
5
NS
7
EPI
6
6
7
EPI
7
R
4
RCT
8
-
-
RCT
9
-
-
BUE
10
-
-
CÓR
12
-
-
CÓR
13
-
-
TBC
14
-
-
TBC
15
-
-