Bob Wollek race results

Data valid for period between 22nd May 1988 and 28th Aug 1988

1988

DTM

Driver championship: 46th, 3 points
Cars raced: Mercedes 190E 2.3-16
ZOL
1
-
-
ZOL
2
-
-
HOC
3
-
-
HOC
4
-
-
NÜR
5
-
-
NÜR
6
-
-
BRN
7
R
19
BRN
8
16
39
AVU
9
-
-
AVU
10
-
-
MNZ
11
-
-
MNZ
12
-
-
NÜR
13
-
-
NÜR
14
-
-
NOR
15
25
30
NOR
16
R
25
WUN
17
-
-
WUN
18
-
-
SAL
19
NS
39
SAL
20
NS
39
HUN
21
-
-
HUN
22
-
-
HOC
23
-
-
HOC
24
-
-