TouringCars.Net » Drivers » Alex Morgan race results

Alex Morgan race results

Data valid for period between 29th Apr 2017 and 22nd Sep 2019

2019

TCR EU

Driver championship: 17th, 89 points
Cars raced: Renault Mégane RS TCR,CUPRA TCR
HUN
1
15
23
HUN
2
R
23
HOC
3
20
30
HOC
4
NS
-
SPA
5
-
-
SPA
6
-
-
RBR
7
10
8
RBR
8
3
3
OSC
9
R
10
OSC
10
1
1
BAR
11
26
14
BAR
12
12
14
MZA
13
-
-
MZA
14
-
-

2018

TCR UK

Touring championship:
Cars raced: Renault Mégane TCR
SIL
1
-
-
SIL
2
-
-
KNO
3
-
-
KNO
4
-
-
BHI
5
R
11
BHI
6
R
11
CAS
7
-
-
CAS
8
-
-
OUL
9
-
-
OUL
10
-
-
CRO
11
-
-
CRO
12
-
-
DON
13
-
-
DON
14
-
-

2018

TCR DE

Driver championship: 28th, 2 points
Cars raced: Renault Mégane TCR
OSC
1
23
22
OSC
2
19
21
MOS
3
-
-
MOS
4
-
-
RBR
5
-
-
RBR
6
-
-
NÜR
7
-
-
NÜR
8
-
-
ZAN
9
-
-
ZAN
10
-
-
SAC
11
16
29
SAC
12
R
16
HOC
13
-
-
HOC
14
-
-

2017

TCR DE

Driver championship: 17th, 110 points
Cars raced: SEAT León TCR
OSC
1
16
22
OSC
2
14
21
RBR
3
9
21
RBR
4
R
21
OSC
5
18
22
OSC
6
16
18
ZAN
7
4
16
ZAN
8
10
17
NÜR
9
25
27
NÜR
10
R
27
SAC
11
12
33
SAC
12
R
33
HOC
13
29
30
HOC
14
9
29